Witamy w świecie Aga-Komputers!

 r.

 

Cennik w formacie PDF można pobrać stąd.

AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł

- Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy

AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł

- Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego, wymiany uszkodzonych podzespołów (koszt podzespołów kalkulowany jest osobno), regulacja, testowanie po naprawie.

AK002 Montaż podzespołów (1 godz.) 60zł

 Rozbudowa sprzętu komputerowego, montaż kart rozszerzeń, dysków twardych, pamięci RAM itp.

AK003 Konserwacja sprzętu (1 godz.) 60zł

- Konserwacja sprzętu dotyczy wszelkich urządzeń komputerowych: jednostek centralnych, monitorów, terminali, drukarek itd. Jej celem jest nie tylko przywrócenie urządzeniom ich pierwotnego wyglądu, lecz przede wszystkim zapobieganie awariom spowodowanym przez złą jakość połączeń, rozregulowanie połączeń mechanicznych, zabrudzenia, które powodują zwarcia, awarie układów wentylacyjnych itp. W typowych przypadkach zakres prac konserwacyjnych obejmuje: czyszczenie wnętrza urządzenia, sprawdzenie funkcjonowania układów chłodzenia, sprawdzenie jakości połączeń, czyszczenie obudowy, przeprowadzenie ogólnych testów. Usługa wyceniana jest na podstawie stawki godzinowej.

AK004 Konserwacja komputera PC (1 szt.) 80zł

- Konserwacja typowego zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor, klawiatura i myszka. Jej celem jest nie tylko przywrócenie urządzeniu jego pierwotnego wyglądu, lecz przede wszystkim zapobieganie awariom spowodowanym przez złą jakość połączeń, rozregulowanie połączeń mechanicznych, zabrudzenia, które powodują zwarcia, awarie układów wentylacyjnych itp. W typowych przypadkach zakres prac konserwacyjnych obejmuje: czyszczenie wnętrza komputera, napędów FDD i CD-ROM, sprawdzenie funkcjonowania układu chłodzenia komputera i procesora, sprawdzenie jakości połączeń, czyszczenie obudów komputera i monitora, czyszczenie klawiatury i myszki, przeprowadzenie kontroli antywirusowej, przeprowadzenie ogólnych testów. Na Ŝyczenie (odrębnie kalkulowana usługa informatyczna) przeprowadzamy również defragmentację dysków, co w wielu przypadkach wpływa na skrócenie czasu dostępu do danych. W normalnych warunkach pracy biurowej konserwacja powinna być przeprowadzona raz na kwartał. Cena konserwacji jest podana dla 1 zestawu. Przy większej liczbie komputerów, jednostkowy koszt konserwacji znacznie maleje (negocjowany indywidualnie). Przedsiębiorstwom proponujemy zawarcie umowy serwisowej gwarantującej okresowe wykonywanie tej usługi według uzgodnionego harmonogramu. Należność może być wtedy rozłożona na dogodne, miesięczne raty.

AK005 Konserwacja serwera (1 szt.) 160zł

- Konserwacja typowego serwera: jednostka centralna, monitor, klawiatura i myszka. Jej celem jest nie tylko przywrócenie urządzeniu jego pierwotnego wyglądu, lecz przede wszystkim zapobieganie awariom spowodowanym przez złą jakość połączeń, rozregulowanie połączeń mechanicznych, zabrudzenia, które powodują zwarcia, awarie układów wentylacyjnych itp. W typowych przypadkach zakres prac konserwacyjnych obejmuje: czyszczenie wnętrza komputera, napędów FDD i CD-ROM, sprawdzenie funkcjonowania układu chłodzenia komputera i procesora, sprawdzenie jakości połączeń, czyszczenie obudów komputera i monitora, czyszczenie klawiatury i myszki, przeprowadzenie kontroli antywirusowej, przeprowadzenie ogólnych testów. W normalnych warunkach pracy biurowej konserwacja powinna być przeprowadzona raz na kwartał. Cena konserwacji jest podana dla 1 serwera. Przedsiębiorstwom proponujemy zawarcie umowy serwisowej gwarantującej okresowe wykonywanie tej usługi według uzgodnionego harmonogramu. Należność może być wtedy rozłożona na dogodne, miesięczne raty.

AK006 Konserwacja drukarki igłowej / atramentowej (1 szt.) 90zł

- Konserwacja typowej drukarki biurowej atramentowej lub igłowej. Jej celem jest nie tylko przywrócenie drukarce jej pierwotnego wyglądu, lecz przede wszystkim zapobieganie awariom spowodowanym przez złą jakość połączeń, rozregulowanie połączeń mechanicznych, zabrudzenia, które powodują zwarcia, awarie układów wentylacyjnych itp. W typowych przypadkach zakres prac konserwacyjnych obejmuje: czyszczenie i regulacja mechanizmu drukującego, smarowanie prowadnic, zębatek, sprawdzenie funkcjonowania układów chłodzenia, sprawdzenie jakości połączeń, czyszczenie obudowy, przeprowadzenie ogólnych testów.

AK007 Konserwacja drukarki laserowej (1 szt.) 90zł

Konserwacja typowej drukarki biurowej laserowej. Jej celem jest nie tylko przywrócenie drukarce je pierwotnego wyglądu, lecz przede wszystkim zapobieganie awariom spowodowanym przez złą jakość połączeń, rozregulowanie połączeń mechanicznych, zabrudzenia, które powodują zwarcia, awarie układów wentylacyjnych itp. W typowych przypadkach zakres prac konserwacyjnych obejmuje: czyszczenie i regulacja mechanizmu drukującego, smarowanie prowadnic, zębatek, sprawdzenie funkcjonowania układów chłodzenia, sprawdzenie jakości połączeń, czyszczenie obudowy, przeprowadzenie ogólnych testów.

AK008 Pakiet serwisowy - serwis 24 h ab. roczny (cena=5%

wartości sprzętu)

Rozpoczęcie naprawy u Klienta w ciągu 24 godzin - najpóźniej

następnego dnia roboczego, w razie potrzeby udostępnienie

sprzętu zastępczego.

AK010 Interwencja serwisowa w trybie pilnym w dniu zgłoszenia (za pierwszą godzinę usługi) 70zł

- Pierwsza godzina usługi wykonywanej na miejscu u Klienta, nie później niż w dniu zgłoszenia - w trybie pilnym. Kolejne godziny rozliczane są według typu usługi z cennika.

AK011 Interwencja serwisowa trybie pilnym w ciągu 4 godzin od zgłoszenia (za pierwszą godzinę usługi). 100zł

- Pierwsza godzina usługi wykonywanej na miejscu u Klienta, nie później niż w ciągu 4 godzin roboczych od zgłoszenia - w trybie pilnym. Kolejne godziny rozliczane są według typu usługi z cennika.

Usługi - serwis sieci informatycznych

AK012 Prace projektowe sieci, doradztwo, ekspertyzy (1 godz.) 110zł

- Pomoc w realizacji projektu informatyzacji firmy, doradztwo techniczne, wybór najlepszych rozwiązań

AK013 Wykonanie okablowania sieci (1 godz.) 70zł

- Prace związane z uruchomieniem sieci komputerowej, instalacje okablowania strukturalnego i elektrycznego

AK014 Instalacja sieciowego systemu operacyjnego na serwerze (1 szt.) 400zł

- Instalacja oprogramowania sieciowego systemu operacyjnego,

konfiguracja środowiska pracy

AK015 Instalacja serwera bazy danych (1 szt.) 700zł

- Instalacja oprogramowania serwera, konfiguracja w podstawowym zakresie.

AK016 Instalacja aktualizacji sieciowego systemu operacyjnego (1 szt.)

100zł

- Instalacja poprawek, uaktualnień systemów sieciowych

AK017 Instalacja stacji roboczej w sieci (1 szt.) 80zł

- Podłączenie komputera PC do sieci logicznej, instalacja oprogramowania klient Novell/NT itp. Konfiguracja parametrów pracy

AK018 Administrowanie siecią lokalną (cena za 1szt.komputera) /miesiąc 60zł

- Zespół czynności, które można określić w skrócie jako: sporządzenie dokumentacji sieci, tworzenie kont użytkowników, przyznawanie uprawnień, instalacja oprogramowania, tworzenie środowiska użytkownika, konfiguracje zadań drukowania, instalacje nowych stacji roboczych, optymalizacja parametrów pracy serwera i stacji roboczych, usługa instalacji nowszych wersji oprogramowania sieciowego, porządkowanie i kontrola woluminów serwera, wykonanie pełnej kopii danych serwera (koszt nośnika i materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający) oraz porady dotyczące efektywnej archiwizacji danych. W przypadku awarii serwera czas reakcji serwisu wynosi 4 godz.

AK019 Wykonanie zapasowej kopii danych (1godz.) 90zł

- Wykonanie zapasowej kopi danych na nośniku trwałym (CD) bądź taśmie DDS

AK020 Usługa informatyczna inżyniera systemowego (1 godz.)140zł

- Czynności związane z zarządzaniem, zaawansowaną konfiguracją, i naprawą serwerów.

AK021 Diagnostyka sieci LAN (1 godz.) 100zł

- Pomiary, testy, sprawdzenie poprawności działania sieci strukturalnych

AK022 Konfiguracja sieci LAN (1godz.) 100zł

- Konfiguracja środowiska pracy w systemach sieciowych

Usługi - serwis oprogramowania

AK023 Usługa informatyczna (1godz.) 70zł Proste usługi informatyczne np. kopiowanie danych, instalacja drukarki, konfiguracja ustawień modemu itp.

AK024 Wdrożenie, szkolenie (1godz.) 110zł

- Czynności związane z przygotowaniem do pracy oprogramowania na stanowisku komputerowym, pełna konfiguracja ( np. definicja słowników, dokumentów, rejestrów, planu kont )- szkolenie użytkowników - nadzór nad prawidłowością wykonywanych czynności, przykłady prawidłowej pracy .

AK025 Instalacja, konfiguracja oprogramowania (1godz.) 90,00

- Czynności związane z przygotowaniem do pracy oprogramowania na stanowisku komputerowym - instalacja, konfiguracja środowiska systemu, podstawowa konfiguracja programu.

AK026 Prace projektowe oprogramowania, doradztwo (1 godz.) 110zł

- Doradztwo - konsultacje dotyczące systemów komputerowych - sprzętu i oprogramowania, ogólna analiza potrzeb użytkownika, szczegółowa analiza projektu.

AK027 Wsparcie techniczne oprogramowania (1godz.) 90zł

- Wsparcie techniczne oprogramowania to konsultacje telefoniczne, porady informatyczne wyjaśniające konkretny problem lub szkoleniowa instrukcja prawidłowego postępowania, pomoc w instalacji nowych wersji programów, poprawek itp. ,przekazywanie producentowi oprogramowania w imieniu klienta uwag, reklamacji i propozycji zmian dotyczących programu.

Usługi logistyczne

AK028 Dojazd na terenie Ozorkowa/Łodzi/Zgierza (1 szt.) 25zł

- Dojazd do klienta na terenie miasta

AK029 Dojazd (1km) 1,50zł

- Dojazd do klienta poza terenem miasta

AK030 Usługa logistyczna (w/g kalkulacji)

AK031 Transport (1km) 1,20zł

- Wykorzystanie do transportu samochodu z kierowcą.

Strona główna | Domeny/Hosting | Outsourcing  Portfolio | Cennik | Kontakt